Background image

Over HER Film Festival

HER staat voor Health, Empowerment en Rights. In 2022 is duidelijker dan ooit dat we onze ogen niet mogen sluiten voor het structureel achterstellen van bepaalde groepen. Crises als Covid-19 en klimaatverandering zorgen ervoor dat de positie van vrouwen en meisjes nog verder onder druk komt te staan en ook de Black Lives Matter beweging dwingt ons stil te staan bij de betekenis van gelijkheid.

HER Film Festival is een geheel Corona-proof online filmfestival van 14 tot en met 23 oktober, gratis toegankelijk voor heel Nederland. Het filmfestival wordt aangeboden door Simavi in samenwerking met Cinetree. Simavi is een ontwikkelingsorganisatie die zich sinds 1925 inzet voor een gezond leven voor iedereen. Door te investeren in meisjes en vrouwen, investeert Simavi in gezondere maatschappijen.

Hanna Verboom, oprichter Cinetree:

“Ik ben er enorm trots op dat we een festival organiseren dat echt gaat over de kracht van vrouwen. Simavi zet zich hier al jaren voor in en daarmee gaat deze samenwerking over meer dan inspiratie; het gaat ook om actie. Wij geloven bij Cinetree dat films ons helpen anderen beter te begrijpen, elke actie die volgt uit begrip is altijd beter. Het is een geweldige programmering geworden, kijken dus!”