De Ontmoeting

De Ontmoeting - (maak) jouw korte film!

Middels een serie films van maximaal zes minuten, geeft De Ontmoeting nieuwe makers jaarljiks de kans hun ideeën verder uit te werken. Door de makers in contact te brengen met gevestigde partijen uit de industrie, biedt dit traject ze de mogelijkheid hun netwerk te vergroten en hun voordeel te doen met de ervaring van deze partijen. En omdat De Ontmoeting zich ook sterk maakt voor de distributie van de films, krijgt Nederlands filmtalent zo meer publiek. Op zijn beurt krijgt het publiek meer nieuwe verhalen van eigenzinnige vertellers.

Meer via www.ditisdeontmoeting.nl.