Milka Yemane

Stichting Lemat & Voormalig vluchteling

Milka Yemane kwam op jonge leeftijd vanuit Eritrea naar Nederland. Hier heeft ze samen met haar moeder Stichting Lemat opgericht; een stichting die Eritrese nieuwkomers ondersteunt bij hun inburgering. Ook vraagt Lemat aandacht voor een nieuwe aanpak voor deze groep nieuwkomers met een complexe achtergrond. “Ik wil bijdragen aan de maatschappij om de grote kloof te overbruggen. Samen kunnen we veel bereiken en betekenen voor Eritrese nieuwkomers.” Bij Lemat werken met name mensen die zelf een (Eritrees) migratieverleden hebben.

Naast haar werk voor Lemat, vertaalt Milka samen met een groep vrijwilligers alle berichten over het coronavirus, speciaal voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.