Anna Nooshin

Presentatrice & Modeblogger

Meer dan een mooie verschijning – dat gaat zeker op voor Anna Nooshin. Entrepreneur, blogger, schrijver én ontwerper, Anna doet het allemaal. Voor inspiratie kijkt ze wat er bij elke kunstdiscipline te halen valt, waarbij (Franse) films een speciaal plekje innemen. Het selecteren van een charmante film draait zij haar hand dan ook niet voor om!

Anna Nooshin's filmcollectie

Populaire