Men Discussing Their Feelings in an Emotionally Healthy Way

Kijk je ogen uit.

€9,99 per maand na proefperiode. Altijd opzegbaar.

De realiteit van de hoofdpersoon valt uiteen nadat hij is aangevallen. Langzaam verandert zijn identiteit en begint hij te concurreren met de dader.

Cinetree deelt 'Men Discussing Their Feelings in an Emotionally Healthy Way'.

Over de film

In de korte film Men Discussing Their Feelings in an Emotionally Healthy Way, geregisseerd door Cas Mulder en Simon Becks, belanden we in een eigenwettige wereld die nog het meest lijkt op een poppenkast-tragedie. In een aaneenschakeling van scènes zien we een man een vrouw die zowel individueel als tezamen een weg proberen te vinden in hun wereld gevuld met ongemak, agressie en muzikale intermezzo's.

Over de makers

Cas Mulder studeerde af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Zijn interdisciplinaire achtergrond leidt tot films waarin verschillende kunstvormen elkaar tegenkomen en beïnvloeden. In zijn werk is hij altijd op zoek naar de vormgeving van destructieve relaties en gebroken personen.

Simon Becks studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie, waar hij zich toelegde op de studie van het absurde, nutteloosheid en theatraliteit. Zijn passie voor hypnotische monologen, Calvinistische humor en een zekere mate van deadpan leidt hem vaak tot vertellingen waarin de rigide werelden uiteenvallen.

Must-see, omdat:

  • 1. De film een realiteit presenteert waar mensen gevangen zitten in hun eigen desinteresse naar de wereld.

  • 2. De film actief relaties aangaat met onderwerpen als identiteit, masculiniteit, schuld en toerekeningsvatbaarheid.

  • 3. De centrale vragen behandeld worden vanuit het perspectief van een onzekere man, zodat we een blik krijgen in een leven dat gevuld is met zelfopgelegde en in stand gehouden restricties en verwachtingen.

“Scherben bringen Glück.”

Men Discussing Their Feelings in an Emotionally Healthy Way

Kijk je ogen uit.

€9,99 per maand na proefperiode. Altijd opzegbaar.