No Man's Land

Kijk je ogen uit.

€9,99 per maand na proefperiode. Altijd opzegbaar.

Als een wereldwijde pandemie ons alles uit handen neemt… Wat gebeurt er dan? No Man’s Land is een caleidoscopisch portret van een elftal inspirerende individuen die in plaats van oude levens te zien wegvagen, nieuwe ideeën zien ontstaan. IJzersterke, visuele vertolking van de kwetsbare gesprekken die we met onszelf voeren wanneer de wereld even stil lijkt te staan.

Ruimte voor nieuwe ideeën in Niemandsland

No Man’s Land is tijdens oorlogen het kleine strookje land waar vechtende soldaten een gentlemen’s agreement hebben en elkaar niet mogen bevechten. Een stukje niemandsland waar alles stil staat, waar het ultieme gevoel van solidariteit heerst en soldaten elkaars wonden kunnen verzorgen.

Tijdens de lockdown was Nederland letterlijk zo’n plek. De straten waren leeg, iedereen zat binnen, alles stond stil... Maar wat gebeurde er met ons toen het hamsterwiel stopte met draaien? Er begon een innerlijke dialoog. In de korte film No Man’s Land begeven we ons midden in dit denkproces van verschillende creatieven uit Nederland. Wat betekent de pandemie voor hen? Welke inzichten gaf de lockdown hen en wat voor nieuwe ideeën ontstonden er?

Wat No Man’s Land extra bijzonder maakt, is dat de korte documentaire niet alleen staat voor het heden maar juist ook kijkt naar de toekomst. Hoe blijven we hoop houden en bewegen we ons in een geïnspireerde, nieuwe 'Post Corona' wereld?

Dat de pandemie (juist) voor creativiteit kan zorgen, wordt meer dan duidelijk door dit project. No Man’s Land werd namelijk tijdens de lockdown bedacht en uitgevoerd, de interviews vonden plaats per telefoon en iedereen van cast en crew werkte mee zonder enige vergoeding. Een 20-koppig team is het levende bewijs dat de coronacrisis niet alleen maar beperkend hoeft te werken. Stuk voor stuk staan zij belangeloos achter de boodschap van de bedenker Christiana Rigaud & director Shueti en dat voel je terug in de hele film.

“I'm witnessing a positive change in our ability to show empathy.”

No Man's Land

Kijk je ogen uit.

€9,99 per maand na proefperiode. Altijd opzegbaar.