Samen uit de schaduw

Kijk je ogen uit.

€9,99 per maand na proefperiode. Altijd opzegbaar.

Waarom worstelen zoveel Nederlanders met hun mentale gezondheid? En waarom is dit nog steeds een taboe? Hanna & Juda Verboom hebben - net als 1 op de 4 Nederlanders - een psychische variatie. In Samen uit de schaduw gaan zij samen met experts en ervaringsdeskundigen zoals psychiater Dirk de Wachter, zanger Typhoon en Hoogleraar psychiatrie Jim van Os op onderzoek. Ze komen tot één conclusie: “Mensen hebben mensen nodig.”

43,5% van de Nederlanders krijgt in het leven te maken met psychische kwetsbaarheden. 18% praat er nooit over, en 64% van de werkgevers zegt mensen met een psychische kwetsbaarheid niet aan te nemen (bron: onderzoek Prof. dr. Evelien Brouwers). Dit alles terwijl juist verbinding en (zelf)acceptatie cruciaal zijn voor iedereen die te maken heeft met psychische kwetsbaarheden. In sommige stammen in Sub-Saharaans Afrika heb je geen mensen met een psychische diagnose - maar wel mensen die weten wanneer het regent. Mensen die erg gevoelig en intuïtief zijn. Misschien is het wel een kracht, die kwetsbaarheid...

Hoe mooi zou het zijn als we hier meer over zouden praten; ieder op z'n eigen manier, eigen tijd en met mensen die we vertrouwen. Misschien is het tijd om uit de schaduw te stappen.

Meer doen of napraten?

Samen met onze stichting Get it done vragen we aandacht voor het taboe op psychische variaties. Op het speciale ‘Uit de schaduw’-platform hebben we ruimte gecreëerd om met elkaar in gesprek te gaan en tips of handvaten met elkaar te delen. Zo vind je hier ook relevante films, boeken en podcasts aangeraden door onze hoofdrolspelers. www.uitdeschaduw.org

“There is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in.”

Leonard Cohen

Kijk je ogen uit.

€9,99 per maand na proefperiode. Altijd opzegbaar.