Der Siebente Kontinent

Kijk je ogen uit.

€9,99 per maand na proefperiode. Altijd opzegbaar.

Georg, een ingenieur; zijn vrouw Anna, een opticien; en hun jonge dochter Eva leiden een ingedut bestaan. Dit Oostenrijkse gezin uit de middenklasse droomt ervan opnieuw te beginnen in Australië, totdat ze hun leven plots in totaal andere richting sturen.

Filmjournalist Hans Beerekamp deelt 'Der Siebente Kontinent'

The Destructors

In Graham Greene’s korte verhaal The Destructors breekt een stel jongeren in bij een kluizenaar die naar verluid veel geld heeft. Na het huis overhoop te hebben gehaald en de kelder blank te hebben gezet ontdekken zij een grote hoeveelheid geld in een matras–maar ze stelen het niet. Ze zetten het in de brand. Zo wordt vernieling een vorm van creatie, een manier tot opschudden. Op vergelijkbare wijze zet Michael Haneke ons aan het denken met Der Siebente Kontinent.

De woorden ‘gebaseerd op een waargebeurd verhaal’ prijken tegenwoordig op menig filmposter en trailer–toch zijn de uiteindelijke films dan niet altijd even origineel. Der Siebente Kontinent is wat dat betreft een uitzondering: in de categorie ‘stranger than fiction’ zien we een gezin dat een besluit neemt tot systematische en rigoureuze omslag.

Schrijver/regisseur Michael Haneke las het verhaal van een gezin dat hun huis had afgebroken en daarna collectief zelfmoord pleegde in de krant. Bij onderzoek van het huis vond de forensische dienst restanten van papiergeld in de riolering. Haneke raakte geïnteresseerd in het hoe en waarom van de daden en besloot dit te reconstrueren om er grip op te krijgen. Tijdens dit proces kwamen twee interessante gedachten bij hem op: 1. Hij dacht dat het tonen van de vernietiging van geld mensen erger zou onthutsen dan zelfs de oorlogsbeelden die men geregeld op tv ziet. En 2. Dat zijn uitleg van de gebeurtenis ook maar natte vingerwerk was, en dat een kalere reconstructie die zelf ook weinig uitlegt maar wel de handelingen op een rijtje zet tot een krachtigere film zouden leiden. Wij zijn benieuwd hoe jij hierover denkt.

Met Der Siebente Kontinent brengt Haneke de beslommeringen van alledag prachtig maar dwingend in beeld, en maakt ze zo verwonderlijk en angstaanjagend tegelijk.

Film in feiten

  • Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

  • Michael Haneke had voorspeld dat mensen meer onthutst zouden zijn door geld dat door de wc wordt gespoeld dan het menselijk leed in de film – en hij had gelijk: bij deze scene liepen mensen massaal de zaal uit op Cannes.

  • In een vroege versie van de film was er een voice-over aanwezig die het hele verhaal verklaarde. Tijdens het werk aan de film besloot Haneke dit te schrappen omdat hij geen letterlijke interpretatie van de gebeurtenissen wilde opleveren.

“Have you gone mad?”

Anna Schober (Der Siebente Kontinent)

Deze film werd ook geselecteerd door Hans Beerekamp

Hemel

Kijk je ogen uit.

€9,99 per maand na proefperiode. Altijd opzegbaar.