I Am A Woman Now

Kijk je ogen uit.

€9,99 per maand na proefperiode. Altijd opzegbaar.

Glansrijke documentaire die de eerste generatie transseksuelen portretteert. Zij die in de jaren 1950-1960 onder het mes gingen in Casablanca blikken terug op hun leven en de impact van hun zoektocht naar identiteit.

Na de Transitie

Weet jij wie je bent? Wie je werkelijk bent? Sommigen lijken volledig gevormd vanaf dag één en stappen onveranderlijk de wijde wereld in – anderen moeten actiever bijsturen om zichzelf te maken tot wie ze willen zijn, of zelfs voelen wie ze zijn. Een paar van de dapperste voorbeelden hiervan vind je bij de eerste generatie transgenders, zij die meer dan zestig jaar geleden illegale operaties ondergingen om hun uiterlijk te kunnen vereenzelvigen met wat ze van binnen voelden.

Curator Mea Dols de Jong is zelf documentairemaakster en herkent een goede film dan ook. Zoals ze in haar introductie omschrijft zijn het ‘grand madames’ die de film sieren, en is de documentaire daar ook in vorm op afgestemd: ook hier ging het uiterlijk op de snijtafel om bij het innerlijk te passen.

In de documentaire blikken vier transseksuelen van het eerste uur terug op hun leven. Vele jaren na dato, nu de transgender-identiteit ook besproken kan worden in relatief gezonde gesprekken. Bespreken zij het leven waarin zij eerst worstelden met het lichaam dat hen toebedeeld was, en toen met het vormgeven van een leven rondom een nieuw lichaam. Spil in deze ingrijpende transformaties was dokter George Burou, een arts die de operaties onder de radar uitvoerde. Bij de gesprekken komen twijfels en onzekerheden bovendrijven, en wordt er openhartig gepraat over de afwegingen op een manier die lucht geeft aan een discussie waar vaak geageerde meningen op tafel worden gelegd.

I Am A Woman Now laat de ruimte voor vier mensen om hun verhaal te vertellen en giet dit in een prachtige film-mal. Laat je meenemen in deze wonderlijke film.

"Ik had geen ander leven willen hebben, echt niet"

Colette Berends (I Am A Woman Now)

Deze films werden ook geselecteerd door Mea Dols de Jong

The Piano

God's Own Country

Figlia Mia

120 BPM

We Are The Best

Het Echte Leven

Laurence Anyways

Mommy

Boyhood

Dogman

Kijk je ogen uit.

€9,99 per maand na proefperiode. Altijd opzegbaar.